کارشناسی خودرو

خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 76
بازدید کل : 15907
IP شما : 54.145.103.69
آثار یک لایحه محکمه پسند :
با عنایت به نکات ظریف مندرج در ذیل، نفش تعیین کننده یک لایحه تنظیمی منتج از مشاوره باکارشناس و خبره و فرق بین آن لایحه با نظریه کارشناسی مطرح در محضر مقام قضائی را شناخته وآثار هرکدام مشخص خواهد شد.  
در ماده 260 قانون آيين دادرسي مدني آماده است که :« طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظريه كارشناس چنانچه نفياً يا اثباتاً مطلبي دارند كتباً اظهار نمايند »
بديهي است عليرغم نكات قيد شده در اظهارنظر كتبي طرفين یا اعتراض صريح به آن، قاضي پرونده پس از ارزيابي و در صورتي كه نظريه كارشناس را با اوضاع و احوال ِ محقق و معلوم در قضيه كارشناس منطبق بداند، بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأي مي نمايد. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده  265  قانون مرقوم دادگاه به نظريه كارشناسي ترتيب اثر نداده و با توجه به ساير ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأي مي نمايد و يا موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع مي دهد.
چنانچه اعتراض به نظريه كارشناس كلي وبدون ذكرعلت موجه باشد و نظريه كارشناس فاقد ايراد و با اوضاع و احوال مسلم قضيه هم مغايرت نداشته باشد، اعتراض به نظريه كارشناس قابل ترتيب اثر نيست و قانوناً موجبي براي ارجاع به هيأت هاي بعدي كارشناسي به جهت اين اعتراض نيست.
اعتراض به نظر كارشناس حق اصحاب دعوي است اما اينكه به صرف اعتراض ِ طرفين قاضي مكلف به ارجاع امر به هيأت كارشناسان است پاسخ منفي است زيرا هنگامي قاضي دستور رسيدگي به اعتراض را خواهد داد كه بررسي آن مؤثر در كشف واقعيت باشد.

 

 

 

.

 

.

 

 

 

.

 
 

تماس با ما

24 ساعته در دسترس می باشد

تلفن:44149770 , 09102168984

تماس با خطوط ما
***** مشاوره در تهیه اعتراضیه به نظر کارشناس اولیه و ثانویه () کارشناسی رسمی خود رو () کارشناسی تصادفات ( ) ارزیابی رسمی خودرو () تعیین مبلغ افت قیمت () تعیین اصالت و یا تصادفی بودن خودرو () مشاوره و یا مدیریت امور خودروئی اشخاص و یا سازمان ها ( موردی و یا پروژه ) -->