کارشناسی خودرو

خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

افراد آنلاین : 2
بازدید امروز : 90
بازدید کل : 15594
IP شما : 54.81.116.187

کارشناسی خودرو

کارشناسی رسمی در امور خودرو

مشاوره رسمی در رابطه با، تصادفات،اصالت، فنی،خوردگی و ... خودرو

نکته قابل توجه :
بعلت تراکم مراجعه و هم چنین ذیق وقت ازارسال پیامک خودداری شود و پاسخ به خواسته ها توسط ایمیل مقدور میباشد.
گروه کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان عالی راهنمائی و رانندگی با توانمندی و اتکإ به
:
-1 استفاده ازروشهای جدید وعلمی بازسازی تصادفات توسط اساتید مدرس این رشته دردوره های آکادمیک تصادف دردانشکده راهور.
2 - بهره گیری ازتجارب عملی درحین کارویا فنون به دست آمده دردوره های آموزشی کارشناسی تصادفات  .
3 - بهره گیری ازآخرین کتب آموزشی ادوارکارشناسی تصادفاتِ دانشگده راهنمایی و رانندگی.
4 - استفاده ازآخرین کتب ومتون آموزشی سایرکشورهای جهان درزمینه رسیدگی به تصادفات.
- 5 استفاده ازنرم افزارهای پیشرفته روزآمد درزمینه بازسازی صحنه تصادف و ترسیم کروکی های مدرن.
آماده اند تا درفرایند قانونی برای اعتراض شما به نظریه کارشناسان بدوی و یا بعدی، و بعضاً پرونده تصادفات درحال رسیدگی ومطرح درمراجع قضایی، ازطریق ارائه کمک و مشاوره تخصصیِ که مبتنی برروشهای کاملاًعلمی وفنی خواهد بود، موجبات کمک درتدوین لایحه دفاعی شما را فراهم نمایند.
 موضوعات مورد بررسی توسط این گروه :
1-      ارائه نظر مشورتی کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و خبره )و احیاناً وکیل حقوقدان)جهت اقدامات قانونی بعدی.
2-      . نعیین خسارت به وسائط نقلیه موتوری زمینی.
3-      . ارزیابی قیمت وسائط نقلیه.
4-       . افت قیمت (تعیین کسر قیمت ناشی از تصادف ).
5-      . تعیین اجرت المثل و اجاره بهإ ( وسادط نقلیه ).
6-      . تشخیص نواقص فنی.
7-     اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی.
8-     تعیین اصالت مدارک و یا مدل خودرو.
9-      . مدیریت موردی و یا پروژه ای امور وسادط نقلیه

 
تماس :09102168984
 Email ellatyab@hotmail.com
 

تماس با ما

24 ساعته در دسترس می باشد

تلفن:44149770 , 09102168984

تماس با خطوط ما
***** مشاوره در تهیه اعتراضیه به نظر کارشناس اولیه و ثانویه () کارشناسی رسمی خود رو () کارشناسی تصادفات ( ) ارزیابی رسمی خودرو () تعیین مبلغ افت قیمت () تعیین اصالت و یا تصادفی بودن خودرو () مشاوره و یا مدیریت امور خودروئی اشخاص و یا سازمان ها ( موردی و یا پروژه ) -->